Mobil

Diagnostický test finančního zdraví malého a středního podniku

Jak nejlépe překonat následky koronavirové epidemie a vrátit se k prosperitě? Interaktivní test finančního zdraví malého a středního podniku Vám pomůže zdarma a anonymně rozhodnout správně o budoucnosti Vašeho podniku.

V testu si můžete ověřit následující:

  • * Jak se vyvíjelo finanční zdraví vašeho podniku v minulosti
  • * Jak nastavit finanční plány do budoucna
  • * Jak odhadnout investiční riziko spojené s Vaši firmou

 

Testování finančního zdraví MSP probíhá ve třech na sobě navazujících fázích:

  • I. diagnostika finanční historie podniku z let 2015 - 2019,
  • II. plánovaná finanční perspektiva podniku do roku 2024,
  • III. odhad ověření investičního rizika vložení peněz do podniku do roku 2024.
Mobil

Test finančního zdraví MSP za roky 2015 - 2019

Zjistěte, jak se vyvíjelo finanční zdraví vašeho podniku v letech hospodářské konjunktury 2015—2019. Graf trendu vývoje finančního zdraví znázorní, zda podnik v minulosti využil příznivé makroekonomické podmínky k posilování svého finančního zdraví a v jaké finanční kondici jej zastihla koronavirová krize. Tabulka vývoje jednotlivých ukazatelů upozorňuje na slabá a silná místa ve financování podniku v testovaném obdobi.

Anonymní přihlášení do diagnostického testu

Zvolte si uživatelské jméno (je povoleno libovolné množství jmen)

pro prohlížení funkcionality je možné použít jméno "testuser"